PLÁN AKCÍ 1. POLOLETÍ - ŠKOLNÍ ROK 2023/24

DATUM AKCE POZNÁMKA
4.9.2023 Schůzka s rodiči Informace o provozu, organizaci
10.9.2023 Vítání občánků Recitace, zpěv
12.9.2023 Divadlo Paleček "KAMARÁDSKÁ" divadélko v MŠ na přivítanou
26.9.2023 Výlet na Okoř MHD; Sovičky
24.10.2023 Výlet do Lidic "Malý muzikant" 70,-/dítě; MHD; Sovičky
31.10.2023 Bojovka na zahradě + táborák Dušičky a strašidla; táborák, buřty
3.11.2023 Malý zdravotník Návštěva profesionálních záchranářů
9.11.2023 Vánoční focení v MŠ
(15.11.2023) Mobilní planetárium Kino s tématickým programem
Výdoba KD - Svaz žen ples
5.12.2023 Mikulášská nadílka Pan Pečenka
13.12.2023 Výlet za betlémy Karlštejn Muzeum Betlémů
21.12.2023 Divadlo Paleček - Vánoce Dopoledne v MŠ
21.12.2023 Setkání u Vánočního stromu 16:00
22.12.2023 Vánoční nadílka Dopoledne s dárky
25.12.23 - 1.1.2024 VÁNOČNÍ SVÁTKY (UZAVŘENA MŠ)
Odpoledne:

ANGLIČTINA - úterky od 15:00
SPORTOVNÍ KROUŽEK - středy od 15:00

Leden:

12.1. 2024 - návštěva divadla Lampion, Kladno - předškoláci
19.1. 2024 - Ptačí hostina - ekologický program pro děti z MŠ

Únor: začíná plavání 5.2.2024