Zobrazit celou nástěnku >

Nástěnka


  • Datum zveřejnění: 18. 05. 2023

Dne 1.6.2023 proběhne v MŠ akce Den dětí s panem Pačenkou.

Čas konání: 1. 6. 2023
  • Datum zveřejnění: 09. 05. 2023

22. – 26.5. ozdravný pobyt – školka v přírodě ve Strádonicích u Berouna. Jedeme společně objevovat poklady u řeky Berounky – pomohou nám místní skřítci.

Čas konání: 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023
Místo konání: Strádonice u Berouna
  • Datum zveřejnění: 27. 04. 2023

Dne 11.5.2023 navštíví MŠ Divadlo Paleček s divadelním představením ZOO příbeh. Hrazeno 2 800,- z provozu.

Čas konání: 11. 5. 2023

Nejbližší akce

Dnes je pondělí 29. 5. 2023, svátek slaví Maxim
Šipka doleva Květen 2023 Šipka doprava
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Kněževes vznikla jako přístavba nad stávajícím zdravotním střediskem v obci Kněževes v roce 2009. Škola zaujímá celé první patro této budovy a má samostatný vchod ze  zadní části budovy.  Nachází se zde dvě samostatné herny, jedna s kapacitou 25 dětí, druhá s kapacitou 20 dětí. U každé herny jsou situovány toalety, umývárny a sprcha pro příslušný počet dětí. Dále je součástí školy kuchyňka pro přípravu svačin a výdej obědů a přípravna pro výdej svačin a obědů ve druhém oddělení.  Technické zázemí je tvořeno šatnou a WC pro personál školy, dvěma šatnami dětí, dvěma úklidovými místnostmi a komorou. Škola má svůj vlastní výtah a je proto bezbariérová. 

Ke škole náleží přilehlá zahrada osazená mnoha herními prvky, bezpečnostními povrchy pod  průlezkami, pískovištěm a velkou část zahrady tvoří udržovaný trávník a keře či stromy. Na zahradě je k dispozici zahradní domek k uskladnění hraček, zahradní sprcha, dostatečné množství stolů a laviček. Hygienické zázemí (WC s umývárnou) pro pobyt na zahradě je umístěno v přízemí budovy. 
Mateřská škola Kněževes je školou s výdejnou; nemá svoji vlastní školní jídelnu a hlavní jídla dováží ze školní jídelny ZŠ ve Středoklukách. 

Velmi úzká spolupráce je navázána mezi školou a obcí Kněževes (pravidelné využití Kulturního domu či fotbalového hřiště) a mnoha organizacemi a spolky v obci či regionu (např. Spolek Havlíček, Svaz dobrovolných hasičů, Obecní knihovna, Svaz žen). Škola využívá i nabídek soukromníků v obci k návštěvě domácích a hospodářských zvířat či využívání pozemků k různým aktivitám. 

Ve škole jsou zřízeny dvě třídy – třída Soviček (25 dětí) a třída Žabiček (20 dětí). Do třídy Žabiček jsou na začátku školního roku umístěny nejmladší děti. Vybavení třídy hračkami, nábytkem a ostatním příslušenstvím odpovídá nejmladší věkové kategorii. Ve třídě jsou uplatňovány prvky programu Začít spolu, předpokládá se větší zapojení rodičů v období adaptace i později. Ve třídě Žabiček je umístěna interaktivní tabule. Ve třídě Soviček jsou umístěny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále mladší, do počtu 25. Nábytek a didaktické pomůcky odpovídají uvedené věkové kategorii. Pedagogická práce ve třídě Soviček je zaměřena na podporu samostatnosti a režim dne je přizpůsoben tak, aby byl dostatek času na přípravu předškoláků. Pokud je dítě přijato v průběhu školního roku na uvolněné místo, pak je zařazeno do třídy, kde volné místo vzniklo. 

Programy pro podporu naší školky

Pořízeno v rámci programu Digitalizujeme školu: sada BeeBots

Tato vzdělávací pomůcka má mnohostranné využití, stačí k ní mít jen hladkou podložku se sítí čtverců o rozměrech 15 × 15 cm a můžete začít programovat. Včelka se pohybuje po jednotlivých krocích ve čtyřech směrech (dopředu, dozadu, doleva a doprava), otáčí se o 90° a lze ji naprogramovat až na 40 kroků. Ovládání je opravdu jednoduché. Podložku si můžete dokoupit buď transparentní (univerzální), do které můžete vkládat vlastní obrázky, nebo využít některou z tematicky již zpracovaných, vhodných například pro trénování orientace v labyrintu, jednoduchých počtů, vyhledávání charakteristických znaků, poznávání barev, atd. Bee-Bot zkrátka nabízí nepřeberné množství možností.

Set obsahuje:
• 6 x Bee-Bot včelek
• 1 x Nabíjecí stanici

Název projektu: Šablony III pro Mateřskou školu Kněževes

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019092

Výše podpory: 267 495,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU."

Datum zahájení projektu: 1.2.2021

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.1.2023

Předpokládaná doba trvání v měsících: 24

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent) a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit (projektový den ve výuce).

Co je cílem projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.