Zobrazit celou nástěnku >

Nástěnka


  • Datum zveřejnění: 25. 01. 2023

Vážení účastníci plaveckého kurzu,

ráda bych všechny přihlášené informovala, že na zasedání zastupitelstva obce Kněževes 23.4.2023 byla zřizovatelem schválena finanční podpora celé dopravy v celkové částce 26.000,- Kč a vy budete platit pouze kurz - tzn. 680,- Kč na dítě.

  • Datum zveřejnění: 23. 01. 2023

Mateřská škola Kněževes, okr. Praha západ, přijme učitele/ku. Plný úvazek, nástup dle dohody. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání v oboru – musí být plně kvalifikovaná (SŠ, VOŠ, VŠ – předškolní pedagogika, učitelství pro MŠ).

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: materskaskola@knezeves.cz .

  • Datum zveřejnění: 28. 11. 2022

Od 5.12. 2022 bude před areálem MŠ vytvořena etapová andělská stezka, na které můžete se svými dětmi plnit úkoly a strávit zábavné chvíle, např. při odchodu ze školky. Děti vám ji jistě rády ukáží.

Čas konání: 5. 12. 2022
Místo konání: Před areálem MŠ

Nejbližší akce

Dnes je pondělí 6. 2. 2023, svátek slaví Vanda
Šipka doleva Únor 2023 Šipka doprava
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
6. 2.
pondělí
Plavání
Ikona hodin Každé pondělí od 9:45 – 10:30 Ikona místa konání Bazén Tuchlovice

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Kněževes vznikla jako přístavba nad stávajícím zdravotním střediskem v obci Kněževes v roce 2009. Škola zaujímá celé první patro této budovy a má samostatný vchod ze  zadní části budovy.  Nachází se zde dvě samostatné herny, jedna s kapacitou 25 dětí, druhá s kapacitou 20 dětí. U každé herny jsou situovány toalety, umývárny a sprcha pro příslušný počet dětí. Dále je součástí školy kuchyňka pro přípravu svačin a výdej obědů a přípravna pro výdej svačin a obědů ve druhém oddělení.  Technické zázemí je tvořeno šatnou a WC pro personál školy, dvěma šatnami dětí, dvěma úklidovými místnostmi a komorou. Škola má svůj vlastní výtah a je proto bezbariérová. 

Ke škole náleží přilehlá zahrada osazená mnoha herními prvky, bezpečnostními povrchy pod  průlezkami, pískovištěm a velkou část zahrady tvoří udržovaný trávník a keře či stromy. Na zahradě je k dispozici zahradní domek k uskladnění hraček, zahradní sprcha, dostatečné množství stolů a laviček. Hygienické zázemí (WC s umývárnou) pro pobyt na zahradě je umístěno v přízemí budovy. 
Mateřská škola Kněževes je školou s výdejnou; nemá svoji vlastní školní jídelnu a hlavní jídla dováží z ISŠ Stanislava Kubry ve Středoklukách. 

Velmi úzká spolupráce je navázána mezi školou a obcí Kněževes (pravidelné využití Kulturního domu či fotbalového hřiště) a mnoha organizacemi a spolky v obci či regionu (např. Spolek Havlíček, Svaz dobrovolných hasičů, Obecní knihovna). Škola využívá i nabídek soukromníků v obci k návštěvě domácích a hospodářských zvířat či využívání pozemků k různým aktivitám. 

Ve škole jsou zřízeny dvě třídy – třída Soviček (25 dětí) a třída Žabiček (20 dětí). Do třídy Žabiček jsou na začátku školního roku umístěny nejmladší děti. Vybavení třídy hračkami, nábytkem a ostatním příslušenstvím odpovídá nejmladší věkové kategorii. Ve třídě jsou uplatňovány prvky programu Začít spolu, předpokládá se větší zapojení rodičů v období adaptace i později. Ve třídě Žabiček je umístěna interaktivní tabule. Ve třídě Soviček jsou umístěny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále mladší, do počtu 25. Nábytek a didaktické pomůcky odpovídají uvedené věkové kategorii. Pedagogická práce ve třídě Soviček je zaměřena na podporu samostatnosti a režim dne je přizpůsoben tak, aby byl dostatek času na přípravu předškoláků. Pokud je dítě přijato v průběhu školního roku na uvolněné místo, pak je zařazeno do třídy, kde volné místo vzniklo. 

Programy pro podporu naší školky

Pořízeno v rámci programu Digitalizujeme školu: sada BeeBots

Tato vzdělávací pomůcka má mnohostranné využití, stačí k ní mít jen hladkou podložku se sítí čtverců o rozměrech 15 × 15 cm a můžete začít programovat. Včelka se pohybuje po jednotlivých krocích ve čtyřech směrech (dopředu, dozadu, doleva a doprava), otáčí se o 90° a lze ji naprogramovat až na 40 kroků. Ovládání je opravdu jednoduché. Podložku si můžete dokoupit buď transparentní (univerzální), do které můžete vkládat vlastní obrázky, nebo využít některou z tematicky již zpracovaných, vhodných například pro trénování orientace v labyrintu, jednoduchých počtů, vyhledávání charakteristických znaků, poznávání barev, atd. Bee-Bot zkrátka nabízí nepřeberné množství možností.

Set obsahuje:
• 6 x Bee-Bot včelek
• 1 x Nabíjecí stanici

Název projektu: Šablony III pro Mateřskou školu Kněževes

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019092

Výše podpory: 267 495,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU."

Datum zahájení projektu: 1.2.2021

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.1.2023

Předpokládaná doba trvání v měsících: 24

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent) a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit (projektový den ve výuce).

Co je cílem projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.