Informace o provozu

Provozní doba:

7:00 - 17:00

Provoz bude přerušen pouze ve dnech státních svátků. Letní provoz o hlavních prázdninách zajišťujeme v prvních dvou týdnech v červenci.

Personál:

Bc. Olga Procházková, ředitelka
Jana Eichlerová (zástupkyně ředitelky), Jana Čermáková Dis., Mgr. Hana Štěrbová,
Hana Shahini - učitelky
Jana Ečerová - asistent pedagoga
Ivana Holanová, Hana Shahini - provozní personál


Příchod 7:00 - 8:15 (nebo dle individuální domluvy)
Děti rodiče přivádí do šaten a poté předávají do tříd:
do 8:15 ve třídě Sovičky všechny děti
od 8:15 do vlastní třídy - Žabičky nebo Sovičky

Omlouvání dětí / odhlašování stravy: v aktuálním dni nejdéle do 7:15!
v aplikaci na omlouvání dětí LYFLE
v nutných případech telefonicky na č. 220 516 460 či osobně při předávání dětí

Vyzvedávání
Po obědě v čase 12:30 - 13:00
Po spaní v čase 14:45 - 17:00


Platby

Stravné - do 25. dne v předchozím měsíci . K platbě uvádějte jméno dítěte.
Výše zálohy na měsíční stravné činí 1 000,- Kč. 2x za školní rok proběhne vyúčtování dle skutečně odebraných jídel a přeplatky budou vráceny na účet rodičů (k 31.12. a 31.7.)

Školné - do 25. dne v předchozím měsíci. Výše školného činí 570,- Kč.
K platbě též uvádějte jméno dítěte
Pro větší přehled můžete uvádět i období, na které platbu zasíláte. (Někteří rodiče zasílají platby nepravidelně, na více měsíců apod.)

Obě platby zasílejte na účet mateřské školy vedený u České spořitelny

č. ú. 231638 5399/0800

Informace - komunikace s rodiči

S rodiči komunikujeme pomocí aplikace LYFLE.
Zároveň k informování slouží nástěnky v šatnách, u vchodu do MŠ, nově též na webových stránkách MŠ. Adresa oficiálního webu materskaskola.knezeves.cz.

Seznam dokumentů

Název
Informace o provozu 2023-2024 [PDF, 636.7 kB, Změněno: 1. 9. 2023]