Informace pro rodiče předškoláků

Ikona megafonuMateřská škola

Vážení rodiče,

Věnujte prosím pozornost následující informaci, která je určena pouze rodičům předškoláků (rodičům dětí s OŠD). Více po rozkliknutí aktuality.

Vaše dítě je od 1.9. 2023 předškolákem a vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Je tedy osvobozeno od platby školného.
Prověřte své trvalé příkazy a školné od září 2023 již neplaťte.
Stravné zůstává shodné: 1000,- měsíční záloha na č. ú. 2316385399/0800.
Olga Procházková
(Pokud někdo platbu již zaslal, bude vrácena na váš účet)